Åda Wild Boar

Åda Wild Boar är tävlingar och event i vildsvinets ursprungliga näste på Åda, Trosa. Vi bedriver all verksamhet utifrån vårt permanenta tävlingscentra och vår genuina kärlek till naturen och det naturliga. Vi drivs av att skapa förutsättningar för människor att få uppleva utmaningar och äventyr i vacker natur. ÅWB lägger största vikt vid värderingar kring naturen och hållbarhet och det är något som skall genomsyra all vår verksamhet inkl. våra partners.

Åda Wild Boar (ÅWB) – ett unikt centra för vandring & löpning!

ÅWB är ett permanent centra för unika leder som är inspirerade av de vilda djurens vägval ute i den vackra Pilskogen. Lederna är 3 till antalet (2km, 5km och 12km) och samtliga utgår de från ÅWB´s permanenta centra som ligger i skogen men i direkt anslutning till Åda Golf & Country Club.

Dessa leder hålls öppna året runt och är kostnadsfria att vandra och springa (frivilligt att via Swisch stötta vårt arbete och underhåll). Vi som jobbar med dessa leder drivs av att skapa möjligheter för människor att komma ut i naturen på ett lite ”vildare” sätt utan att behöva använda karta/kompass.

Under de 6 år som detta nu utvecklats kan vi glädjande konstatera att lokalt boende hittar oss i allt större utsträckning samt att människor från hela Sverige och delar av Europa besöker oss här på Åda, Sörmland.

Uppe vid centrat finner du tävlingarnas mål/startområde och även informationstavlor bl a kring de regler, markeringar som gäller när vi besöker denna vackra skog.

Lederna är under ständig utveckling och förfining. Då dom följer de vilda djurens vägval, skiljer sig dessa leder mycket från en traditionell led och du kommer väldigt nära naturen och de vilda djuren. Inte mycket slår en tidig morgonvandring ute i vildsvinets ursprungliga näste, Pilskogen.

Lederna är enbart byggda för att ta sig fram på till fots. Dom är alltså inte byggda för MTB. Däremot kommer en anslutningsled skapas under 2018 och kopplas ihop med den 45km långa MTB led som nu skapas via SFV, Länsstyrelsen Stockholm och Tullgarn. Denna MTB led kommer att heta Tullgarn Runt och den kommer att både cyklas, vandras och springas.

ÅWB – mer än bara ett race

Första gången Åda omnämns i text är år 1281. Ryssarna brände ner gården och härjade här 1706. Dock går historien och spåren i Ådas skogar långt längre tillbaks i tiden än så. Vådkasar, Fornborg, dolda broar och andra lämningar från forntiden vittnar om mänsklig närvaro långt, långt tillbaka i tiden. Om du öppnar dina sinnen när du rör dig i dessa marker kommer du känna historiens kraftfulla energier då mycket har hänt i dessa marker. Historien har skapat en typ av ”anda”

Vi är ett litet race. Vi är ett unikt race. Vi ser det egentligen inte som tävlingar utan som möjligheten och ödmjukheten att få ta sig fram genom natur som vilar på över 1000 års historia och dess ”anda”. Vår inspiration och mod får vi från vildsvinets egenskaper och förmågor. Ådas skogar ställer krav på oss som rör oss här, precis som den alltid gjort. Därför är det inte förvånande att dessa skogar också är vildsvinets ursprungliga näste.

För oss som driver tävlingarna genomsyrar denna ”anda” allt vi gör. Det innebär att det vi gör är på riktigt, avskalat och ärligt. Att det står nästan 800 handbyggda och handmålade kryss ute i naturen och är er vägvisare är bara en av de saker som är viktiga för oss.

Varmt välkomna!