Program 7 April 2018

Fredag 6 April 2018

  • 16.00 – 18.00 – Nummerlappsutdelning Ultra och Maraton, Svenska viltbutiken, Åda Gods

Lördag 7 April 2018

ÅWB Trail

  • 04:45 – 05:30 – Nummerlappsutdelning 42 & 60km, Åda Golf &CC, plan 2
  • 06:00 – Start Maraton 42km  och Ultra 60km- repet dras kl.14
  • 08:00- 11:00 Nummerlappsutdelning. Åda Golf & CC, plan 2
  • 10:00 – Start Kultingen Kids 2 km Kids
  • 11:00 – Start Svinvild 24 km – repet dras kl. 14
  • 11:15 – Start Svinkul 5 km
  • 11:30 – Start Bolist 12 km
  • 19:00 – Middagsbuffé med Bildspel och efterföljande Föreläsning av Markus Torgeby, på Åda Golf & CC