Åda Wild Boar Race upphör.

” Inget varar för evigt och allt har ett slut. ”

Det är inte lätt eller kul att skriva detta meddelande om att ÅWB Race nu upphör. Orsaken till beslutet är helt enkelt att vi har för få anmälda, i relation till våra deadlines, inför tävlingen den 7/9-19.
Trenden att löpare anmäler sig senare och senare in på tävlingsdagen är något vi observerat de senaste åren. Det skapar en arbetsmiljö som inte är hållbar för oss som arrangör, då vi inte kan planera och upprätthålla den kvalité som vårt varumärke kräver.

Vi är oerhört stolta över de tolv olika tävlingar vi genomfört sedan starten 2013. Vi är glada och tacksamma för alla vi mött.

Tack alla sponsorer och partners för att ni har trott på och stöttat oss. Tack alla funktionärer för allt ert ideella engagemang och inte minst tack alla deltagare.

PS. Samtliga anmälda till loppet 7/9 kommer att få tillbaka erlagda anmälningsavgift. Vi kontaktar er individuellt per Mail. Ds

Huruvida själva leden kommer att finnas kvar eller ej är i skrivande stund inte beslutat.

Med det sagt återstår bara för oss att säga Tack för allt!
Elis, Lena & Anders ”